Anders Bojen

"Min praksis er kendetegnet ved en interdisciplinær og eksperimenterende tilgang, med en interesse i hvordan forholdet mellem computerens virtuelle og matematiske verden og menneskets fysiske verden, giver nye muligheder for kunsten. Computerens sprog i form af computerkode og algoritmer er for mig et materiale, der kan bearbejdes med en kunstnerisk intention og udmønte sig i nye æstetiske erfaringer og værktøjer."