Mia Møller Andersen

Herover: uden titel / bogstaver / stedsspecifik installation / Østerbro Bibliotek. Til venstre: uden titel / bogstaver / intervention / Vilhelmina S Retsbygning

Mia Møller Andersen arbejder på tværs af medier i krydsfeltet mellem video, fotografi, skulptur og sprog. Mediet er for hende underordnet kontekst, ide og indhold.

"I min praksis søger jeg at udfolde aspekter af forholdet mellem sprog, billede og perception. Omdrejningspunktet for værkerne kan være talemåder, eksperimenter med sprogfænomener eller forholdet mellem det visuelle og det sproglige. Mine værker kan opstå ud fra dagligdags refleksioner over sprogets entydighed, dets relative mening og de overenskomster vi anvender til kommunikation af mening."

English

Mia Møller Andersen works across media in the mist of video, photography, sculpture and language. For Mia Møller Andersen the media is a subordinated context, idea and content.

"In my work I search to unfold apsects of the relation between language, image and perception. The fulcrum for the works can be sayings, experiments with language phenomena or the relation between the visual and linguistic. The work can occur from everyday reflections about the uniqueness of the language, its relative sense and the agreements we use for the communication of opinions."

Kontakt

miamollerandersen@gmail.com

Links