Al Masson

Fransk-danske Al Masson inkluderer ofte performative elementer i sine værker. Han kalder dem "en forlængelse af værket og en udfordring for publikum og for mig selv". Ved brug af diverse media åbner han op for mange muligheder og fraskriver sig begrænsningen af et enkeltrettet værk.

Inden for et begrænset rum prøver Al Masson at opbygge et illusionistik miljø eller et "space of doubt". Disse installationer har tilfælles "at prøve at rekonstruere et velkendt sted til et metaforisk, æstetisk sted. I dette rum er man inviteret til at blive og reflektere et par minutter."

Læs mere om om Al Masson.

English

French/Danish artist Al Masson often includes performances in his work. He says 'it's an extension of the works and a challenge for the audience and for myself'. Using diverse medias open for possibilities and discard a limitation of one line of works. 

Within a given delimited space Al Masson tries to build an illusory enviroment or "space of doubt". These installations have the same common point; "trying to reconstruct a familiar place into a metaphorical aesthetic space. In that enclosed space one is usually invited to stay and reflect for a few minutes."

Read more about Al Masson.

Kontakt

E-mail: al@masson.com