Lise Nørholm

Lise Nørholm bruger forhåndenværende ord og figuration. Meddelelser, der har været ude og vende i det offentlige rum f.eks. fra TV, radio, bøger og kunstscenen. Udplukkene bliver en form for visualiseret tænketank, nedfællet på fladen som en slags fixeret anagram. Det er improviseret stof, uden begyndelse og slutning og egentlig fortælling. Man kunne sige, at materialet rammer en tone af egne eksistensielle overvejelser omkring kunst og det at beskæftige sig med kunst; men også omkring en mere generel dagligdag, hvor billedet bliver en slags visuel refleksionsramme for virkelighed, eller måske snarere den daglige opstilling af virkelighed.

Relaterede emner

Lise Nørholm - Før arkivet lå en mark

Marts 2012:"Før arkivet lå en mark". Sådan hedder det store maleri, som Lise Nørholm arbejder på i hallen.Værke... Læs mere.