Ellen Hyllemose

Ellen Hyllemose arbejder med landskab både i maleri og skulptur. Ikke landskabspanoramaer, men landskaber i bred forstand - genstande, byggematerialer, farver og natur.

"Vi lægger først mærke til omgivelserne, når vi ser de landskaber, vi kender, i en anden sammenhæng. De skal indgå i vores hverdag. Landskabet og vores samspil med det indeholder en materialitet og kropslighed, som jeg tror er af grundlæggende vigtig for os alle.”

English

Ellen Hyllemose works with the landscape, both in painting and sculpture. It is not the views of the landscapes, but landscapes in a broader sense of objects, materials, colors and nature.

"We will first notice our enviroments when we see the landscapes we know in a different context. They have to be combined to our everyday life. Our landscape and our participation within it contains a materiality and physicality, which I believe is fundamental to all of us."