Esben Klemann

Esben Klemanns værker er klart defineret af hans interesse for arkitektur, konstruktion og materiale og af en konstant lyst til at videreudvikle de fremstillingsprocesser, som er altafgørende for de færdige værkers udtryk.

"Man kan kalde mit arbejde for temaløst eller abstrakt, eller man kan kalde det formsprog, som kommunikerer via kunstnerisk bearbejdede rum og genstande."

English

In the work of Esben Klemann his interest for architecture, constructions and materials is clearly defined. As well as a constant drive for further development of his processes, which are crucial for the final expressions of the works.

"One could say my work is without a theme or is abstract. Or you could call it an idiom, to communicate by making artisticly adapted spaces and objects."