Eske Rex

"Formeriet", "Drawing Machine"

Eske Rex har placeret sig selv mellem tre områder: Kunst, design og arkitektur. Hertil kommer erfaring fra tømrerarbejde, og Rex' arbejde udforsker samspillet mellem disse felter.

Rex er fascineret af kræfter og dynamiske relationer. Han søger enkelhed og logik i kombination med noget særegent, som er nøglen til værket. Det kan være bevægelse,  tryk eller magnetisk tiltrækningskraft.

English

Eske Rex has placed himself between three areas: art, design, and architecture. Combining this with his experience from carpentry, Rex' work explores the relations between these fields.

Rex is fascinated by forces the physics and dynamic relations. In his work, he pursues simplicity and logic in combination with a sense of uniqueness that serves as a key to the piece, for example movement, traction, pressure or magnetic pull. He often works with wood, using simple, playful methods to explore the impact of external forces and experimenting with the concept of scale.