Karin Lorentzen

Karin Lorentzen undersøger grundvilkåret "at være i verden" med værker, som ofte udgør konkrete, åbne strukturer, hvor aftryk og spor fra processen er en essentiel del af udsagnet. Kroppen bliver både brugt som modstand og som redskab. Karin Lorentzen sætter begreber som perspektiv, handling, sansning, bevidsthed og rumlighed i spil. Elementer i den fysiske måde at begribe verden på.

English

Karin Lorentzen investigates the human condition "to be in the world". The works are often concrete open structures, where prints and tracks from the process are an essential part of the statement of sculptures. She uses the body as both her resistance and as her tool. Karin Lorentzen wants to talk about persepective, action, senses, consciousness and spatiality, all a part of the physical way we comprehend the world.