Tina Maria Nielsen

Tina Maria Nielsen undersøger genkendelighedens logik i overgangen mellem hverdagsrum, værkstedsrum og kunstrum. Midlet er skulptur og installation, hvor 1:1 genstande fra hverdagen bliver støbt ind i nye materialer som bronze, cement, voks og gummi.

Hun tager objekterne ud af deres normale betydningssammenhæng og flytter dem ind i en mere flydende tilstand mellem billede og proces. Værkerne fremstår ikke kun som direkte fortolkninger af verden, men bliver til sanselige og taktile elementer i en samtale, hvor ubevidste faktorer og en kropslig opfattelse indgår.

Tina Maria Nielsen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 og har adskillige gruppe- og soloudstillinger på den nationale og internationale kunstscene bag sig. I 2007 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Derudover er hun en af medstifterne af udstillingsstedet Skulpturi, der vandt kunstkritikerprisen i 2012.

English

Tina Maria Nielsen investigates the logic of recognition and the passages between the everyday spaces, the studio space and the art space.

Tina Maria Nielsen works with sculpture and installation where 1:1 objects from the everyday life are cast into new materials such as bronze, cement, wax and rubber. The objects are removed from their normal usability and are relocated to a much more fluid state between image and process.

The works are not only strict and plain interpretations of the world, but the sensuous and tactile elements result that subconscious factors and bodily perception enter into the conversation as well.

Tina Maria Nielsen is educated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 1999. She has had several group and solo exhibitions at the national and international art scene. In 2007 Danish Arts Foundation present her the three-year work grant. Furthermore, she is one of the co-founders of the exhibition space Skulpturi which won the art critics prize 2012.