Lena Ignestam

Frieze of touches

Lena Ignestam var FAIR-resident på FABRIKKEN oktober-december 2010 og deltog i den forbindelse i en kunstjulekalender på Rigshospitalets facade med animationsfilmen "Frieze of touches".

Lena Ignestam om Frieze of touches:

"Det är en film som behandlar beröring, taktilitet och rörelsens magi och motsägelser. Över en plan yta sveper tecknade händer. De rör sig och olika saker inträffar, såsom till exempel att en enkel dragen linje förvandlas
till något helt oväntat; en kroppsdel eller ett hål – händerna fortsätter att röra sig och nya ting sker...

Sedan lång tid har jag arbetat med tecknade animationer, ibland vid sidan av min övriga konstnärliga verksamhet, och ibland som del i skulpturer, installationer och rumsliga gestaltningar. Utgångspunkt för filmerna är dels mina egna skulptur- och installationsprojekt, dels tankar som tar utgångspunkt i begrepp som manipulation, förändring och transformation. Animationens potential för mig ligger i möjligheten att skapa utanför det realistiska."

Fakta

FAIR-resident
Oktober-december 2010

Links

lenaignestam.com

rigshospitalet.dk