Jesper Rasmussen: Off Location

"Off Location" er en serie fotografier af bygninger, der er kraftig retoucheret og bearbejdet, så man næsten ikke kan finde tegn på menneskelig aktivitet. Der er ingen personer på billederne. Ingen døre, vinduer, skilte, graffiti osv.

På samme måde er omgivelserne renset for lygtepæle, cykler, affaldscontainere og andre genstande, der indikerer menneskelig trafik i området. Træer fjernes, vegetationen bliver skåret ned til et absolut minimum, og biler, busser og andre køretøjer er forduftet sammen med vejafmærkningerne.

Tilbage står et anonymiseret og fremmedgjort bygningsvolumen. I en katalogtekst om fotografierne udtrykker museumsinspektør Anna Krogh det således:

Ved retouchering bearbejder han billedets bestanddele, således at bygningerne fremstår sært fremmedgjorte og 'unheimlich'. Den virkelighed, der skildres, findes alligevel ikke. (...) Det er for så vidt et umuligt rum vi her konfronteres med, men for kunstneren synes det at være netop i denne umulighed, at det æstetiske potentiale og den perceptionsmæssige udfordring ligger.

Normalt opfatter vi det offentlige rum som et sted, der er betinget af menneskelig aktivitet. Arkitektur uden mennesker virker kold og død. Derfor dyrker vi alle former for mere eller mindre uautoriserede indgreb og personlige markeringer, der kan gøre de formelle rammer mere imødekommende. Det kan være alt fra grafitti og blomsterkasser til dekorerende genstande på facaden.

Når man fjerner de menneskelige spor, så arkitekturen står tilbage som et formelt system af utilnærmelige byggeklodser ude af skala, får det den omvendte virkning: Mennesket kommer kraftigt i fokus ved sin manglende tilstedeværelse.

Rummet virker kunstigt og konstrueret, selvom det henviser til et konkret og virkeligt sted. Virkeligheden bliver undersøgt og afslører, at vores forestillinger om den er iscenesat og produceret af os selv. Rummet er ikke længere tilgængeligt i almindelig forstand.


I installationen "Off Location" iscenesætter Jesper Rasmussen et eksisterende fotoværk, nemlig "Klintegården, Århus", ved en række greb, der bl.a refererer til nogle af hans tidligere værker. En del af Klintegårdens facade er affotograferet i fuld størrelse, simpelthen ved at kameraet har scannet hen over muren og taget hundrevis af billeder i forholdet 1:1, som så efterfølgende er stykket sammen til et stort, sammenhængende billede.

Facadens tilmurede lukkethed bliver understreget af installationen, der er utilgængelig og afspærret med udspændte nylontråde, så beskueren kun passivt kan betragte og ikke betræde.
 

Fakta

Udstillingen Off Location blev vist 2.-31. oktober 2004 i The Showroom på FABRIKKEN.

Links

jesper-rasmussen.dk