Karen Land Hansen: Unmanned Future

Karen Land Hansens store ruminstallation kombinerer skulptur, videoprojektion og lyd. Værket er det fjerde i hendes Unmanned Future-projekt, der kredser om en fremtidig verden, om utopier og dystopier.

Den store træskulptur er en 1:1 model af en drone, en UAV, et ubemandet, militært overvågningsfly. Med denne iscenesættelse kommer FABRIKKENs store hal til at fungere som en slags hangar. I baggrunden kører en kort filmoptagelse af en mand, der forsøger at flyve og springer ud fra Eiffeltårnet i 1912. De to dystre motiver og værkets melankolske stemning underbygges af lydsiden, der også refererer til episoden ved Eiffeltårnet.


 

Mads Damsbo: Himmelfald

Opfyldt af hele det 19. århundredes sanseløse tro på fremskridtet valgte Franz Reichelt i sidste øjeblik selv at iføre sig den specialkonstruerede frakke, hvormed han havde tænkt sig, at mennesket skulle komme fremtiden flyvende i møde. Beslutningen var fatal. I stedet for at folde sig ud som en flagermus' vinge og stilfærdigt lade den østrigske skrædder svæve gennem luften, samlede det tunge kanvasstof sig hjælpeløst om opfinderen, der som et missil styrtede mod jorden. Nøjagtigt fem sekunder tog det Reichelt at tilbagelægge de treds meter fra Eiffeltårnets første etage til pladsen under, hvor godt tre hundrede forventningsfulde tilskuere havde taget opstilling denne skæbnesvangre februarmorgen i 1912. Heriblandt én med et filmapparat, der dokumenterede 'fuglemandens' excentriske endeligt.

Karen Land Hansen har på sin udstilling 'Unmanned Future #4/Your Silence is Unsettling' ladet den korte filmoptagelse af fuglemanden fra Eiffeltårnet indgå som bagtæppe for en skulpturel model i træ af et militært overvågningsfly af typen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Udstillingen er den hidtil største manifestation af Land Hansens fortsatte 'Unmanned Future' projekt, der har meditationen over menneskets betingelser i en post-human fremtid som ærinde. I mødet med flymodellen og filmoptagelsen placerer kunstneren sin betragter et sted mellem fortid og fremtid, begivenhed og mulighed. Og med sporet tilbage til århundredeskiftets teknologiske eksperimenter og utopiske drømme peger Land Hansen på det forskydende og fremmedgørende rum mellem virkeligheden og dens billede som et eksistensvilkår for det moderne menneske.

Som Ikaros, der fløj for tæt på solen og derfor smeltede sine vinger af, styrtede i havet og druknede, genfortæller historien om fuglemanden myten om det menneskelige overmod og fald. Historien har en komisk dimension, der hænger sammen med den tekniske uduelighed og halsløse naivitet, der prægede episoden ved Eiffeltårnet, og som går igen på udstillingen i flymodellens rå udførelse. I Karen Land Hansens bearbejdning får filmen imidlertid en tragisk alvor, der flytter fokus fra handlingen til det iagttagende blik. I sammenstillingen med modellen af overvågningsflyet skaber kunstneren en syntese, der inddrager betragteren i en uhyggelig dobbeltrolle som både blik og genstand, og som opløfter installationen til reflektion over menneskets skæbnebestemte hybris og fordømmelse.

Med udstillingen 'Unmanned Future # 4/Your Silence is Unsettling' beskriver Karen Land Hansen den menneskelige længsel efter panoptisk overblik over verden. Forført af idéen om altings klarhed og transparens og af forestillingen om kontrol med verden gennem blikket bebuder virkelighedens ubemandede militærfartøjer i Karen Land Hansens fortolkning muligheden for endnu et fald. Et fald der vil være forårsaget af den evindelige forglemmelse af, at mennesket aldrig kan hæve sig op over sin egen væren, men altid vil være genstand og mål for sin egen betragtning.

Fakta

Udstillingen "Unmanned future" blev vist 13. april - 13. maj i Showroom på FABRIKKEN.

Links

karenlandhansen.com

Relaterede emner

Karen Land Hansen

Karen Land Hansen arbejder med skulptur, installation, akvarel og collage. I værkerne tematiserer hun mennesket - kr... Læs mere.