Anna Líndal: Cold Facts/Hot Enchantment

Siden 1997 har Anna Líndal deltaget i en række ekspeditioner med Icelandic Glaciological Society, bl.a. til Vatnajökull - Europas største gletscher, som dækker et område større end Sjælland. Kulminationen på dette arbejde er soloudstillingen "Cold Facts/Hot Enchantment", som blev vist på FABRIKKEN i oktober 2009.

Installationen består af otte kvadratiske, hvide blokke forbundet af stærke, farvestrålende nylonremme af den type, man bruger til at sikre sit udstyr på ekspeditioner. Blokkene fremstår både som vægge fra en brudt, hvid kube - det opløste udstillingsrum - samtidig med, den hvide farve refererer til det islandske landskab.

I kernen af installationens rum fremvises videoer med billeder og lydmateriale fra de islandske ekspeditioner i næsten uredigeret form.

 

"Cold Facts/Hot Enchantment" er det første store projekt, Líndal realiserede efter at have været professor på Iceland Academy of the Arts i ni år og markerer en ny fase i hendes oeuvre. Udstillingen reflekterer derfor over udviklingen af en kunstnerisk praksis og den bevægelse, som er foregået. Samtidig er projektet båret af en interesse for menneskets søgen efter svar og behovet for at forstå naturens kræfter.

Udstillingen blev støttet af Kunstrådets Internationale Udvalg og Nordic Culture Point.

English

Anna Líndal’s solo exhibition, Cold Facts/Hot Enchantment, at The Factory of Art & Design, is the culmination of a work process which has spanned several years. Líndal lives and works in Iceland, and in more recent years, she has pursued an interest in investigating the complexity of the landscape in collaboration with a number of researchers. Since 1997, she has participated in annual expeditions with the Icelandic Glaciological Society, and a recurring destination for these expeditions is Vatnajökull. Vatnajökull is Europe’s largest glacier, and covers an area which is greater than Zealand in Denmark.

The result of the collected material is now presented in The Factory’s spacious 1000 m² production hall, where Líndal’s installation is stretched out between the corners of this substantial space. Strong, brightly coloured nylon straps, which are normally used to harness equipment on the expeditions, connect eight large white square blocks in a dynamic installation. The blocks represent the walls of a broken white cube - the dissolved exhibition space - while their white colour references the Icelandic landscape. At the core of the installation, videos are shown, consisting of images and sound recorded entirely during the expeditions to Vatnajökull.

Cold Facts/Hot Enchantment marks a new phase in Líndal’s oeuvre, in that this exhibition is the first large scale project, which she has realized, since ending her nine-year professorship at the Iceland Academy of the Arts. The exhibition reflects on the development, direction and journey of an artistic practice. The project is also borne of an interest in investigating the human quest for answers, and the need to understand the forces of nature.

Fakta

Udstillingen "Cold Facts/Hot Enchantment" blev vist 16.-24. oktober 2009 på FABRIKKEN.

Links

annalindal.com