Outreach

FABRIKKENs outreach udspringer af en nysgerrighed over for vores nærmeste naboer og medmennesker. FABRIKKEN ligger i et område præget af stor diversitet. Folkeskoler, fritidsklubber, herberg for hjemløse, plejehjem og boligforeninger udgør nogle af de omkringliggende institutioner.

FABRIKKEN er et sted, hvor produktion af kunst, design og tværæstetiske praksisser udfolder sig. Det er netop den kunstneriske proces og produktion, som er stedets kerneområde og derfor også den side af kunsten, som er interessant at give vores omverden et indblik i. Det er her, vi tager afsæt, når vi henvender os til vores naboer og skaber deltagerbaserede kunst- og workshopprojekter i Sundholmskvarteret.

Outreach forstår vi som udveksling mellem forskellige grupper af mennesker. Direkte oversat betyder det ‘at række ud’. Vi foreslår at aflæse og afprøve betegnelsen som en øget opmærksomhed; ‘at kigge op’, ‘at indlede en samtale’, ‘at sætte en bevægelse i gang’. Noget der kræver mindst to aktører, der vil mødet på samme tid.

FABRIKKENs outreach betegner en række projekter i Sundholmskvarteret, der trækker på forskellige vidensområder: kunstneriske, pædagogiske og sociale. Projekterne skaber mulighed for fælles produktion af ny viden, tanker, oplevelser, ord, sprog, objekter, handlinger, integritet, nærhed.

Vi arbejder i øjeblikket med at afprøve forskellige outreach-formater, der skal forankres som faste programmer i Sundholmskvarteret.
 

Tidligere afholdte programmer

Sweet Sundholm

Sweet Sundholm danner rammen om socialt engagerede og deltagerbaserede kunstprojekter i FABRIKKENs lokalområde. Her inviterer vi danske og udenlandske kunstnere til at gå i dialog med vores nærmeste naboer: brugerne af Sundholms aktivitetscenter og herberg. Sweet Sundholm har en åben og researchbaseret struktur og er delvist knyttet til vores residencyprogrammer. Engelske Emma Smith har været den første kunstner til at afprøve formatet med kunstprojektet COMMORANCE under sit residency-ophold på FABRIKKEN. 

Kunst om eftermiddagen

Kunst om eftermiddagen er et kommende pilotprojekt, som afprøver rammen for en kunstskole, hvor piger med blandet etnisk baggrund kan ‘gå til kunst’ på FABRIKKEN. Projektet vil være et ugentligt tilbud, hvor enkelte af husets kunstnere er fast tilknyttet og hver uge stiller oplæg og materialer til rådighed, så pigerne kan udforske kreative processer i en tryg ramme.

Take pART

FABRIKKEN for Kunst og Design og Nikolaj Kunsthal inviterede til internationalt netværksseminar i efteråret 2011. Seminaret handlede om deltagerbaserede og lokalt forankrede kunstprojekter. Læs mere om arrangementet Take pART.

Samtidig producerede FABRIKKEN publikationen Take pART, som er en grundig dokumentation af FABRIKKENs arbejde med Tag Plads! i Sundholmskvarteret og indeholder en række kunstfaglige artikler om deltagerbaserede kunstpraksisser.

Relaterede emner

Outreach-programmer

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design arbejder aktivt med at opbygge et stærkt lokalt netværk i Sundholmskvarteret o... Læs mere.

Tag Plads! Blog

Den ottende udgave af Tag Plads! hedder "Byens rum, mosaikker og vores symboler", og er en kunstworkshop på fire dag... Læs mere.

Book en workshop

Kender du en skoleklasse eller en gruppe unge, som har lyst til at få undervisning af en professionel kunstn... Læs mere.