Alt_Cph 2016

CROSSCUTS

Københavns alternative kunstmesse Alt_Cph samlede i 2016 platforme og initiativer, der med forskellige værktøjer sprænger rammerne for det kunstnerdrevne steds konventionelle format. Deltagere der konstant krydsklipper mellem hverdagens systemer og strukturer. Som er produkter af deres omgivelser, ligesom omgivelserne kan siges, at være produkter af dem. Som arbejder med kunsten som proces frem for produkt, og med samskabelsen som drivkraft i et forsøg på at producere nye virkeligheder. Alt_Cph 16 betragtede ikke det kunstnerdrevne sted som en stabil form, men som en fleksibel hybrid, der i en konstant bevægelse former og formes af kontekst. 

Fabrikken for Kunst og Design er et produktions- og videnshus, hvor 53 kunstnere til daglig skaber deres værker. Som kurator på Alt_Cph 16 valgte Råderum at tage dette specifikke forhold både bogstaveligt og alvorligt. Helt konkret betød det, at produktion og viden var i fokus. Det var på tide at introducere et lidt anderledes messeformat. Et format der afspejler virkeligheden, hvor samtidskunsten ikke afgrænser sig til lukkede, ensartede kuber men overlapper andre rum og zigzagger mellem discipliner. 

Messen opfordrede de inviterede til at ’reproducere’ fremfor ’repræsentere’ deres rum under messen.

I tråd med dette blev produktionshusets vægge nedbrudt i ønsket om at lade messen krydsbefrugte med den lokale kontekst, Sundholmskvarteret.
Som antydet i titlen ’crosscuts’ var hensigten at klippe det velkendte messeformat fra hinanden og lade deltagerne sætte det sammen igen på en ny og sjovere måde. 

Messen foregik 2.-4. september 2016.

Råderum

Alt_Cph 16 blev kurareret af Charlotte Bagger Brandt og Amalie Frederiksen fra Råderum. Råderum har siden 2008 udvidet og udfordret kunstens konventionelle rum og arbejdet med åbne processer og fleksible formater frem for færdige produkter. Et vigtigt aspekt i arbejdet er kunstens potentiale og udfoldelse i forskellige sociale og samfundsmæssige kontekster.

Alt_Cph koblede sig sammen med ART LAB og Copenhagen Art Week 2016.