Theis Wendt

Herover: 'On-tilted' 2013-2015. Til venstre: 'Render', 2015

Theis Wendts arbejde undersøger, hvordan de kommunikationsteknologiske innovationer fra det tidlige 21. århundrede har ændret menneskets blik på Jorden. Når man via Internettet kan se overalt, opløses ideen om verden som en forbundet entitet af horisonter. Samtidig har bevidstheden om de økologiske kriser forpurret ideen om “borte” - da nedgravning, eller afbrænding af affald, ikke får affaldet til at forsvinde; det er her stadigvæk, i biosfæren, i økosystemer, i mennesket. Disse to fænomener - den allestedsnærværende kommunikationsteknologi og den økologiske tilstand, forbindes tematisk igennem praksissen, hvor både billedet og landskabet opfattes som opløst.

De forskellige tematikker, kommer til udtryk i rummelige installationer, hvor tid- og rumforskydninger udfordrer beskuerens perception. Ved hjælp af fx storformat-printteknikker og diverse afstøbningsmetoder inviteres beskuerne ind i en billeddannelse, som forsøger at begribe en verden, som altid er repræsenteret, indfanget og optaget, inden den er oplevet.